Gå til hovedindhold

Matematik i marts 2023

I år sætter vi fokus på tal og algebra, der vil være det gennemgående tema for dagen set i lyset af den tal- og algebrastrategi, der er sat i værk fra ministeriet.

Kære matematiklærer i Region Sjælland

For 13. gang afholder vi vores traditionsrige ’Matematik i marts’.

I år har vi sat fokus på tal og algebra, der vil være det gennemgående tema for dagen set i lyset af den tal- og algebrastrategi, der er sat i værk fra ministeriet.  Udover spændende og interessante oplæg vil der være lejlighed til kollegiale faglige diskussioner og praksisnære workshops, hvor der bl.a. er fokus på elevernes arbejdsmåder i matematik samt diskussion med læringskonsulent fra ministeriet.

Der vil være udstilling af aktuelle læremidler til matematik fra forskellige forlag.

  Oversigt over dagen

  Dato: Torsdag den 30. marts 2023 kl. 8.30-16.00

  Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse

  Pris: 1550 kr.

  Tilmelding: Tilmeld dig her  

  Kursusnr: S23-206

  Tilmeldingsfrist: 2. marts 2023 og derefter så længe der er ledige pladser

  Kontaktperson: Mari-Ann Skovlund Jensen, msj@pha.dk, +45 72 48 24 94  

  Hovedoplæg

  • Thomas Kaas, lektor, ph.d.
  • Pernille Pind, selvstændig
  • Bent Lindhardt, lektor emeritus

  Workshopholdere

  • Rikke Teglskov, konsulent
  • Lis Zacho, lærer
  • Rikke Obasi, konsulent
  • Birgitte Lindhardt, lærer
  • Margit Holm, konsulent

  Arrangører

  • Mari-Ann Skovlund Jensen, Professionshøjskolen Absalon / CFU, msj@pha.dk
  • Heidi Kristiansen, Professionshøjskolen Absalon, Læreruddannelsen  heik@pha.dk
  • Margit Holm, Professionshøjskolen Absalon / CFU, marh@pha.dk
  • Lene Odefey, Danmarks Matematiklærerforening kreds 12, 13 og 15, lo@gotransport.dk 

  Program

  08.30 - 09.00: Kaffe m. morgenbrød

  09.00 - 09.10: Velkomst

  09.10 - 10.25: Tal og algebra 

  v/ Thomas Kaas, lektor og Ph.d.

  Oplægget handler om algebraundervisning på 1.-6. klassetrin, dvs. tidlig algebra. Det giver svar på: Hvad er tidlig algebra? Hvorfor bør vi undervise i tidlig algebra? Hvordan kan vi undervise i tidlig algebra? 

  Tidligere har algebra mest hørt til skolens ældste klassetrin, men ideen om at begynde undervisning i algebra allerede på de yngste klassetrin har fået plads i mange landes læseplaner - bl.a. i Danmark. I oplægget beskriver jeg baggrunden for denne bevægelse og giver konkrete bud på indhold og undervisning i ´tidlig algebra´.

  10.25 - 10.40: Pause med nødder og frugt

  10.40 - 11.55: Hvad er algebra for noget, hvorfor er det vigtigt?

  v/ Pernille Pind, selvstændig

  I oplægget vil teorier om undervisning i algebra blive behandlet. Hvad er algebra for noget, hvorfor er det vigtigt, og hvorfor er det en barriere for mange elever? 

  Jeg vil præsentere tre dele af arbejdet med algebra: først det at generalisere fra det konkrete til det generelle, så det at behandle algebraiske udtryk og endelig det at forholde sig til algebraiske udtryk. Det konkrete materiale algebraiske fliser vil blive introduceret som en mulighed for at gøre det abstrakte algebra helt konkret og håndgribeligt. Løbende vil teorien blive behandlet gennem undervisningsaktiviteter, lige til at tage med hjem og bruge i egen undervisning.

  12.00 - 12.45: Frokost 

  12.45 - 14.15:  Workshops

  14.15 - 14.30: Kaffepause 

  14.30 - 15.00: Spørgsmål til og svar fra læringskonsulenten samt kort nyt

  v/ Anne Krab

  15.00 - 15.50: Når eleverne bøvler med algebra – og hvad gør vi så?

  v/ Bent Lindhardt, lektor emeritus

  Oplægget vil præsentere typiske misopfattelser og vanskeligheder knyttet til forståelse for og anvendelse af algebraiske regneudtryk, formler, ligninger og funktioner.

  Vi vil se på mulighederne for at forenkle tilgangen til dette stofområde og undervejs foreslå nogle gode ideer til undervisningen, hvor også elever i matematikvanskeligheder kan være med.

  15.50 - 16.00: Afslutning

  Workshops

  ws 1  Hvad kan eleven selv, og hvad kan CAS?

   v/ Rikke Teglskov, konsulent

  I denne workshop vil vi se nærmere på elevernes symbolbehandlingskompetence og forståelse for algebra, når CAS kommer ind i billedet. Med CAS-værktøjer kan udfordrende algebraiske udtryk løses uden større besvær, men hvordan påvirker det elevernes forståelse for algebra? Hvordan kan vi undgå, at CAS-værktøjerne bliver tryllestaven der løser alle problemer, men også slukker for elevernes forståelse af den bagvedliggende matematik? Vi vil se på forskellige eksempler og dykke ned i begreber, som det kan være en god idé at have fokus på ved siden af CAS-værktøjerne, som fx forståelsen af lighedstegnet og bogstaver i regneudtryk. Vi vil også se på, hvordan vi kan bruge CAS i et undersøgende perspektiv, som værktøj til at udvide elevernes forståelse af algebraiske udtryk.

  Workshoppen retter sig mod undervisningspraksis fra 5.-6. klasse og opefter.

  ws 2  Forældre og matematikundervisningen

  v/ Lis Zacho, lærer

  Det er ikke let at tale med forældrene om matematikundervisning. Mange har en opfattelse af faget, der tager udgangspunkt i deres egen skoletid. Men hvordan skaber man så den gode og konstruktive samtale om matematikundervisningen og elevernes læring til samtaler og møder med forældrene. Hvordan får man overbevist forældrene om, at der er mange veje til et godt svar på et spørgsmål i en matematiktime? Og at der er mange anvendelige strategier som fører til det rigtige svar? Og er lektierne svaret, når det hele er lidt svært? Altså hvordan formidler man indholdet og rammerne for den moderne matematikundervisning til forældrene?

  ws 3   Problematikker vedrørende de ældste elever - hvad gør vi?

  v/ Rikke Obasi, konsulent

  I denne workshop skal vi se på, hvordan vi kan undervise i tal og algebra, så vi giver alle elever mulighed for at lære. For hvad stiller man op, når elever i overbygningen ikke har de forventede færdigheder og forståelser på plads? Vi skal se på hvordan man nogle gange må spole lidt tilbage for at kunne fortsætte fremad. Vi skal også se på hvordan sproget i matematik er et værdifuldt værktøj til at hjælpe eleverne til bedre forståelse.

  ws 4   Tidlig algebra

  v/ Birgitte Lindhardt, lærer og Bent Lindhardt, lektor emeritus

  I denne workshop fokuserer vi på, hvordan vi i indskolingen kan give eleverne mulighed for at udvikle algebraisk tænkning. Hvilke aktiviteter og undersøgelser kan eleverne arbejde med? Hvordan kan vi have samtaler med eleverne om algebra? Hvordan kan algebra spille sammen med andre stofområder i matematik? Vi diskuterer muligheder og udfordringer, og hvordan vi kan differentiere inden for undervisning i tidlig algebra.

  ws 5  Undersøgende undervisning med regnestrategier

  v/ Margit Holm, konsulent

  Vi screener de gængse regnestrategier og afprøver veje til den fortsatte regning. Snorre Ostad er citeret for, at det er bedre at kunne regne samme regnestykke på mange måder, end at kunne regne mange regnestykker på én måde.

  Hvordan kan vi understøtte elever og forældre i et fleksibelt syn på at regne? Hvilke anbefalinger kan vi holde os til, og hvordan kan undervisningen organiseres?

  Vi skal arbejde med hvordan vi kan aktivere eleverne, så de med egne undersøgelser udvikler deres talforståelse, og opbygger brugbar viden om regnestrategierne.

  Tag skemaer med regnestrategier og aktuelle link med hjem, og brug det sammen med kollegaer, elever og forældre.