Gå til hovedindhold

Teknologiforståelse i en kontekst

Oplev Experimentariums udstilling “Fremtidsmennesket” og få indblik i supplerende ressourcer og didaktiske overvejelser - alt sammen for at inspirere til, hvordan du kan tænke i scenarier og kontekstualiseringer, når du arbejder med teknologiforståelse.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 18. december 2023. 

Målgruppe: Lærere, pædagoger, konsulenter, der er optaget af teknologiforståelse i grundskolen

Tid: D. 8. januar 2024 kl. 13-16
Sted: Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup. Vi mødes i forhallen foran butikken på Experimentarium kl. 12.50
Deltagergebyr: Gratis.

Dette arrangement er kommet i stand i samarbejde mellem Experimentarium, CFU Absalon og CFU KP/Future Classroom Lab.  

Med udstillingen “Fremtidsmennesket” sættes kompetenceområdet “digital myndiggørelse” ind i en kontekst gennem små fremtidsscenarier fra år 2035. Fælles for scenarierne er, at de alle kalder på etiske overvejelser, som eleverne skal forholde sig til.

Formålet med udstillingen er at give eleverne en teknologisk viden om diverse livsnære fremtidsteknologier uden at være hverken teknologioptimister eller -pessimister. Samtidig skaber udstillingen rum for refleksion, hvor det er op til eleverne selv at tage stilling.

Udstillingen egner sig for elever fra 5. årgang og op. Denne eftermiddag vil I - udover selvfølgelig at opleve udstillingen - også blive præsenteret for supplerende ressourcer og museumsdidaktiske overvejelser bag udstillingen. Det er vores ambition, at det kan inspirere til, hvordan scenarier og kontekstualiseringer i højere grad kan tænkes ind i arbejdet med teknologiforståelse.

Afslutningsvis vil I få lejlighed til at drøfte gode måder at inddrage udstillingen og de tilhørende ressourcer i jeres egen praksis. 

Billede af fremtidsmenneske fra PR materiale til udstillingen