Gå til hovedindhold

Samfundsfagslærernes dag 2024

Under overskriften "AI, politik, magt og medier" kan du hente ny faglig viden og inspiration gennem spændende oplæg og workshops.

Billede skabt ved brug af AI. Tekst til billede værktøjet i ”Canva”.

Program

9.00 - 9.35   Ankomst kaffe/the og brød - mød forlagene

9.35 - 9.40   Velkomst

9.40 - 10.25   Børn og unges digitale liv, fællesskaber og kultur v/Mathias Nimgaard Larsen, psykolog, fagkonsulent ved Center for digital pædagogik

Gennem psykologiske perspektiver på unges digitale liv klæder oplægget deltagerne på til at navigere i unges digitale arenaer, herunder et bud på et fælles sprog om digitaliseringens betydning i unge- og kulturfællesskaber.

10.25 - 10.35   Pause og lynvisit ved forlagene

10.35 - 11.45   Når AI og menneske smelter sammen - AI som tema og partner i samfundsfagsundervisningen v/Martin Kongshave, cand.mag. i filosofi, folkeskolelærer

Meget af den ”dialog”, som vi vil føre nu og i fremtiden, sker i rollen som et ”Human in the loop”. Og vores dialogpartner vil være drevet af en kunstig intelligens i form af en interface-ønskebrønd. 

Den samfundsfilosofiske samtale om kunstig intelligens er i høj grad et menneskeligt mellemværende. Et mellemværende, som vi kan facilitere i og med vores undervisning, så eleverne kan drøfte, forhandle og forme deres egne holdninger til kunstig intelligens. Men hvordan? 

Mit oplæg vil bygge bro til din undervisning i samfundsfag og pege på læremidler i bred forstand, som du kan benytte i mødet med de nye kunstige  intelligensteknologier.

11.45 - 12.30   Frokost

12.30 - 13.30   Workshop runde I

13.30 - 13.35   Gåtur til ny workshop

13.35 - 14.35   Workshop runde II

14.35 - 14.55   Bazar og kaffe

14.55 - 15.55   Denne gang handler USA’s valg om demokratiets overlevelse! v/David Trads

Da USA blev grundlagt, skrev John Adams, en af nationens fædre, berømt, at det demokratiske eksperiment højst ville holde i 250 år. Det var det antal år, det ældste græske demokrati havde overlevet. Hvis vi siger, at USA’s fødsel var i 1776 (Uafhængigheden) eller 1789 (Forfatningen), så er matematikken skræmmende. Udløbet er enten 2026 eller 2039! Med Trumps overfald på demokratiet har USA aldrig været tættere på et kollaps. Derfor er alt på spil ved valget i november 2024.

David Trads, forfatter til to bestsellere om USA under Trump, trækker de store linjer op.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 10. februar 2024 og derefter, så længe der er ledige pladser. 

Tid: D. 20. marts 2024 kl. 9-16

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Pris: 1295 kr. inkl. forplejning

OBS: Konferencen afholdes også d. 19. marts 2024 på VIA, Campus Aarhus C.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930 (R24-106). 

Workshops

A. Hvordan kan man anvende Generative AI/ChatGPT konstruktivt i undervisningen?

v/Christian Frandsen, Master IT og læring, cand.mag. historie og samfundsfag

Vi skal sammen udforske, hvordan Generativ AI kan berige undervisningen. Fokus ligger dels på praktiske øvelser, der integrerer Generativ AI som et værktøj til at hjælpe eleverne med at forstå vanskelige tekster og begreber, og dels på didaktiske tilgange, hvor teknologien anvendes til at understøtte legende og kreative læringsaktiviteter.

B. Rettigheder under pres i Østeuropa – tværfagligt undervisningsforløb til udskolingen

v/Sofie Christine Rahbek Bang,  facilitator – menneskerettighedsundervisning, Amnesty International Danmark

I workshoppen præsenterer Amnesty, hvordan man kan bruge dilemmabaseret læring (DiBL) som praksisnært værktøj i undervisningen. Deltagerne føres gennem et digitalt, scenariebaseret dilemma, hvor de tager på ferie i en virkelighed præget af fake news. Det er del af et undervisningsforløb om ytringsfrihed, fake 3news og LGBTI+rettigheder.

C. Demokratisk pædagogik – veje til inddragelse, engagement og deltagelsesmuligheder i din undervisning

v/ Galit Peleg og Amalie Stærke, Undervisnings- & udviklingsansvarlig i Skoletjenesten, Arbejdermuseet

Arbejdermuseet underviser med afsæt i samfundsrelevante udfordringer og unges egne erfaringer. Formålet er at styrke de unges demokratiske handlekompetencer og selvtillid, og det sker med demokratisk pædagogik. Mød greb, øvelser, genstande og dilemmaer knyttet til aktivisme og ligestilling og bliv inspireret til din undervisning.

D. Statistikbanken – Fakta om Danmark og danskerne i en digitaliseret verden!

v/Jacob Chr. Solander, specialkonsulent, Danmarks Statistik

Statistikbanken.dk er en guldgrube af informationer om Danmark og danskerne. Lær at finde vej til de relevante emner og tabeller, så du igennem faktatjek og fordybelse kan blive klogere på, hvor digitaliseret Danmark egentligt er, med udgangspunkt i Danmarks Statistiks statistikker.

E. Demokratiets udfordringer – 8 bekymringer for det danske demokrati

v/Benny Jacobsen, forh. forstander og lektor på UC, læreruddannelsen og Ove Outzen, underviser på DUEK – diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning – tidligere institutchef på læreruddannelsen, UC SYD

Demokrati er et af de vigtigste begreber i samfundsfagsundervisningen. I de seneste år er der blevet sat spørgsmålstegn ved det danske demokratis ufejlbarlighed. I denne workshop drøftes otte bekymringer for det danske demokrati. Workshoppen henvender sig primært til gymnasieundervisningen og velfærdsuddannelserne, bl.a. læreruddannelsen. I workshoppen præsenteres og drøftes de 8 bekymringer. Desuden vil vi fremlægge de fagdidaktiske overvejelser, der ligger til grund for bogen ”Demokratiets udfordringer – otte bekymringer for det danske demokrati” fra forlaget Columbus, 2023. 

F. Filosofiske refleksioner og dialoger i samfundsfagsundervisning (kun Aarhus)

v/Louise Nabe-Nielsen, lærer, cand.pæd.fil., ph.d.-studerende, Rum for Undren & Lho Høiris, arkitekt, billedkunstner, Rum for Undren

I workshoppen præsenterer Lho Høiris og Louise Nabe-Nielsen, hvordan man gennem brug af forskellige samtalekort og øvelser kan skabe rum for filosofisk refleksion og dialog i undervisningen. Der dykkes ned i forskellige relevante temaer som fx frihed, lighed og retfærdighed.

Kontakt

Karina Bruun Houg (kabh)

Adjunkt og Pædagogisk konsulent
Læreruddannelsen
Roskilde