Gå til hovedindhold

Ordblindekonference 2023

Mød Sara Blædel, Minna Nørgaard Bruun, Iben Ironman Nielsen m.fl. og sæt en dag af til ny viden og inspiration.

Program

8.30–9.00 Ankomst og morgenmad

9.00–9.15 Morgensang og velkomst

9.15–10.15 Læsesucces for ordblinde børn – et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling v/Minna Nørgaard Bruun

10.20–11.10 Afkodning er en kode, alle elever skal have adgang til – også på mellemtrinnet og i udskolingen v/Mette Bech og Maria Ulrik Pedersen

11.10–11.30 Pause

11.30–12.30 DLD (Developmental Language Disorder) – en overset sproglig vanskelighed v/Iben Ironman Nielsen

12.30–13.30 Udstilling og frokost

13.30–14.00 Kampen med bogstaverne i familien – en samtale om det vigtige skole/hjem-samarbejde v/Mette Bechmann Westergaard

14.00–14.20 Nyt fra ministeriet v/Trine Nobelius

14.20–14.45 Pause

14.45–15.30 Sara Blædel – et forfatterskab, hvor ordblindhed og fortælleglæde går hånd i hånd

15.30 Tak for i dag.

Oplæg

Læsesucces for ordblinde børn – et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling
v/Minna Nørgaard Bruun, adjunkt, Københavns Professionshøjskole

Ordblinde børn og unge klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end deres kammerater, ligesom børn fra socialt udfordrede familier gør det. Børn, der både er ordblinde og kommer fra udfordrede familier, er dobbelt udfordrede, og det er disse børn, projektet Læsesucces for ordblinde børn er målrettet.

Minna Nørgaard Bruun giver i oplægget et indblik i det landsdækkende projekt, hvor målet er at udvikle ordblindevenlig undervisning, som møder børnenes udfordringer. Projektet involverer et stærkt samarbejde mellem de fagprofessionelle omkring barnet, og de er alle medskabere af indsatserne.

Afkodning er en kode, alle elever skal have adgang til – også på mellemtrinnet og i udskolingen
v/Mette Bech og Maria Ulrik Pedersen, pædagogiske konsulenter på CFU Absalon

Som lærer eller vejleder er det vigtigt at skabe og inspirere til en undervisning, der har blik for at udvikle elevernes afkodningsstrategier gennem hele skoleforløbet.

Ordblinde elever har vanskeligheder med at lære skriftens lydprincip. Eksplicit, systematisk undervisning i læsning gavner alle elever, men det er særlig vigtigt for elever i risiko for ordblindhed. Undervisningen i det fonematiske og morfematiske princip skal være en del af det daglige ”rugbrødsarbejde” - også på det vigtige mellemtrin og i udskolingen. I oplægget bliver du præsenteret for vigtige pointer i forhold til undervisning i afkodningsstrategier samt konkrete øvelser, der hjælper eleverne med at forstå sammenhængen i skriftens lydprincip – også når de har forladt indskolingen.

DLD - (Developmental Language Disorder) – en overset sproglig vanskelighed
v/Iben Ironman Nielsen, talehørekonsulent/audiologopæd hos Roskilde PPR

Du har sandsynligvis mødt et barn med DLD – måske uden at vide det. Børn med DLD bliver ofte misforstået. De har vedvarende vanskeligheder med at bruge og forstå talesproget og skriftsproget og kan derfor virke ukoncentrerede, dovne og have svært ved at indgå i legerelationer. DLD er en sprogforstyrrelse, som lader til at være mere hyppig end velkendte udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD og ordblindhed.

Tidlig opsporing og målrettede indsatser kan ikke ”fjerne” DLD, men mindske ulemperne. Iben Ironman Nielsen vil gennem sit oplæg gøre os klogere på, hvad DLD er, og hvilke tegn vi skal være opmærksomme på. Hun vil også komme ind på, hvad DLD og ordblindhed har til fælles, og hvad der adskiller dem. Afslutningsvis ser vi på, hvordan vi bedst kan skabe et inkluderende og udviklende læringsmiljø for elever med DLD.

Kampen med bogstaverne i familien – en samtale om det vigtige skole/hjem-samarbejde
v/Mette Bechmann Westergaard, pædagogisk konsulent på CFU Absalon

Hvordan er det at være forælder til et ordblindt barn? Hvilke bekymringer fylder i hjemmet, og hvad er det for tiltag på skolen, som for alvor opleves meningsfulde set fra et forældreperspektiv? Det er nogle af de spørgsmål, vi dykker ned i i denne samtale om det intensiverede og vigtige skole/hjem-samarbejde for de ordblinde børn.

Sara Blædel – et forfatterskab, hvor ordblindhed og fortælleglæde går hånd i hånd
v/Sara Blædel, krimiforfatter, flere kåringer som danskernes yndlingsforfatter og vinder af De Gyldne Laurbær

Det stod ikke skrevet, at Sara Blædel skulle blive en af Danmarks mest succesrige forfattere. Selvom hendes far er den Cavling-prisbelønnede journalist Leif Blædel og hendes mor skuespillerinden Annegrethe Nissen, valgte Sara til en start en helt anden livsbane, ikke mindst fordi hun som ordblind aldrig havde forestillet sig, at hun skulle gøre karriere inden for “skrivebranchen”. I oplægget vil Sara Blædel fortælle sin historie om, hvordan ordblindhed og fortælleglæde kan gå hånd i hånd. 

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 20. december 2022 og derefter, så længe der er ledige pladser. 

Tid: 26. januar 2023 kl. 8:30-15:30
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr. inkl. moms

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R23-100).

Foto: Les Kaner.