Gå til hovedindhold

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland

Få inspiration, information og idéer til at inddrage nye åben skole-tiltag i din undervisning.

Professionshøjskolen Absalon inviterer hermed til netværksdag for alle med interesse i åben skole-tiltag i Region Sjælland. 

Intentionen er, at der bliver udvekslet erfaringer og inspiration, og måske opstår der nye samarbejdsrelationer i løbet af dagen.

Dagen byder på inspiration vedrørende samarbejder med kulturinstitutioner, naturforeninger, lokale foreninger som idrætsforeninger eller musikskoler og det private erhvervsliv.

Vi håber, dagen vil give masser af erfaringsudvekslinger, inspiration, information og idéer til yderligere tiltag med hensyn til at inddrage nye åben skole-tiltag.
 

Program

08.30 - 09.00 Kaffe m. morgenbrød

09.00 - 09.10 Velkomst

09.10 - 09.40 Hvorfor åben skole? v/ Joy Mogensen, tidligere borgmester og minister

09.45 - 10.15 Organisering af åben skole – pædagogiske og didaktiske muligheder og udfordringer? v/ Marie Broen, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

10.20 - 10.50 Kystlivsforløb og kystlivsundervisning v/ Ture Møller, Kystliv Holbæk – Fritid, fællesskab og læring

10.50 - 11.10 Pause og finde hen til workshop - 1. runde

11.10 - 12.00 Temagrupper 1, 2, eller 3 - se beskrivelser i slutningen af programmet

  • Temagruppe 1: Har åben skole et særligt demokratisk potentiale? v/ Lise Sattrup - Skoletjenesten 
  • Temagruppe 2: VTS Visual Thinking Strategies v/ Andreas Skinner, Sorø Kunstmuseum
  • Temagruppe 3: Man åbner et sted, og noget finder sted - eksemplificeret ved Eggeslevmagle Fundene v/ Birgit Risgaard Brænder og Merete Schou von Magius

12.00 - 12.45 Frokost og gang til temagruppe 2. runde

12.50 - 13.40 Temagrupper 4, 5, eller 6  - se beskrivelser i slutningen af programmet

  • Temagruppe 4: Kystliv Holbæk – Fritid, fællesskab og læring v/Ture Møller
  • Temagruppe 5:  Museet som tværfagligt læringsrum v/ Jane Bendix. Undervisnings-og udviklingsansvarlig ved ARKEN, museum for moderne kunst
  • Temagruppe 6: Åben læreruddannelse v/ Diana Rigtrup og Dorrit Hansen, læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

13.40 - 13.55 Kaffepause 

13.55 - 14.35 Oplæg til netværksdannelse

14.35 - 15.35 Det kongelige teater - er også for børn, lærere og pædagoger! v/ v/Mette Langebjerg Lund og Tina Højlund, Det Kongelige Teater

15.35 - 16.00 Afslutning og netværk
 

Hovedoplæg

Fotos: Joy Mogensen, Marie Broen, Ture Møller, Mette Langebjerg Lund og Tina Højlund

1. Hvorfor Åben skole? v/ Joy Mogensen, tidligere borgmester og minister
Hvorfor er åben skole vigtig? Gennem mange år som borgmester og minister har Joy Mogensen mødt kulturfolk, skolefolk og elever, og i dag giver hun sit bud på, hvorfor åben skole er alle besværlighederne værd. Det bliver en halv time om vaner og kultur, mod og mønsterbrydere, fortid og fremtid for menneskeheden, samfundsinstitutioner og demokratiet.

2. Organisering af Åben skole – pædagogiske og didaktiske muligheder og udfordringer? v/ Marie Broen, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Marie vil i sit oplæg præsentere tre forskellige cases på organiseringen af åben skole i kommunerne. Gennem de tre cases kommer vi omkring en obligatorisk model, en partnerskabsmodel og en fri model – organiseringer, som er med til at definere og påvirke, hvad åben skole er. Vi zoomer ind på, hvordan modellerne sætter rammen for både lærerens og det eksterne læringsmiljøs pædagogiske og didaktiske muligheder i forhold til undervisningen.

3. Kystlivsforløb og kystlivsundervisning v/ Ture Møller, Kystliv Holbæk – Fritid, fællesskab og læring
Ture Møller, leder af Kystliv Holbæk, vil fortælle om mål i kystlivsforløb og kystlivsundervisning – herunder den udviklede Kulturrygsæk for 6. klasser i Holbæk Kommune. Herudover vil Ture give en introduktion til forløb om maritimt håndværk og fiskeri – og lægge op til diskussion af undervisningstilbud i åben skole-regi.

4. Det kongelige teater - er også for børn, lærere og pædagoger! v/ Mette Langebjerg Lund og Tina Højlund, Det Kongelige Teater
Kan man sætte opera på skoleskemaet? Bliver man en bedre lærer af at danse ballet? Hvordan skaber Det Kongelige Teater forestillinger og læringsforløb, som passer ind i grundskoler i hele landet? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi berører på dagens 4. og sidste keynote, hvor projektleder med ansvaret for skoler og partnerskaber, Mette Langeberg Lund, i følgeskab med tidl. solist ved den Kongelige Ballet, Tina Højlund, fortæller med ord og bevægelser, hvordan og hvorfor Det Kongelige Teater arbejder målrettet på, at børn kan møde klassisk scenekunst af høj kvalitet. 

Temaoplæg

Fotos: Lise Sattrup, Andreas Skinner, Birgit Risgaard Brænder, Merete Schou von Magius, Ture Møller, Jane Bendix, Diana Rigtrup og Dorrit Hansen

Temagruppe 1: Har åben skole et særligt demokratisk potentiale? v/ Lise Sattrup - Skoletjenesten 
I oplægget præsenterer jeg, hvordan vi i Videncenter for eksterne læringsmiljøer arbejder med at understøtte åben skole både gennem udvikling af viden og gennem kvalificering af de eksterne læringsmiljøer. Særligt vil jeg pege på, hvordan brugen af eksterne læringsmiljøer har et særligt demokratisk potentiale, når og hvis eleverne i de eksterne læringsmiljøer får udvidet deres deltagelsesmuligheder. 

Temagruppe 2: VTS Visual Thinking Strategies v/ Andreas Skinner, Sorø Kunstmuseum
VTS Visual Thinking Strategies er en samtaleteknik, der kan bruges på tværs af fag. På Sorø Kunstmuseum bruger vi den på kunst for at stimulere nysgerrighed, samtale og refleksion. Børn, unge og mange voksne kommer på kunstmuseer uden kunstfaglig forhåndsviden, og det er helt i orden. Men hvad har de oplevet og lært, når de går fra museet? Hvordan vil de se på kunst, næste gang de møder den? Vi skal teste VTS-metoden og undersøge kunstmuseer som ramme for læring som en del af børn og unges skolegang.

Temagruppe 3: Man åbner et sted, og noget finder sted - eksemplificeret ved Eggeslevmagle Fundene v/ Birgit Risgaard Brænder og Merete Schou von Magius
Vores oplæg handler om etablering og udforskning af et prototypisk projekt, der kan fungere som manual til enhver aktør, der ønsker at sætte (mere) gang i åben skole. Afsættet er et tilfældighedsprincip: Vi lukkede øjnene, pegede på et sted på kortet og undersøgte herefter, hvad kan dette sted bruges til i både faglige og tværfaglige sammenhænge?

Temagruppe 4: Kystliv Holbæk – Fritid, fællesskab og læring v/ Ture Møller
Form: Deltagende værkstedsworkshop. Deltagerne vil arbejde med et friskfældet grantræ, et par store rødder, noget mager skovjord, muldjord, blod, økser og båndknive. Det larmer og sviner lidt :-) Målet på workshoppen er at skabe et miljø, som skal illustrere det, vi gør med eleverne, når vi er i skoven og fælder træer til fiskerjollernes master. Undervejs vil der blive mulighed for at diskutere formål og didaktik, ligesom Ture vil svare på spørgsmål fra deltagerne om erfaringer med elevforløb. 

Temagruppe 5: Museet som tværfagligt læringsrum v/ Jane Bendix, undervisnings-og udviklingsansvarlig ved ARKEN, Museum for moderne kunst
På museet er man optaget af at løfte sin demokratiske og demografiske forpligtelse, og her spiller Arken Undervisning en særlig rolle. Jane Bendix peger på særlige potentialer ved kunstmuseet som læringsrum - såvel inde som ude. Kunsten kan være mærkværdig, kras, skæv, poetisk, sanselig, smuk, uforståelig, og når Arken inviterer børn til kortere eller  længerevarende forløb, hvor de undersøger kunsten gennem kreative metoder, opstår der nye måder at deltage og at lære på.

Temagruppe 6: Åben læreruddannelse v/ Diana Rigtrup og Dorrit Hansen, læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon
I denne temagruppe præsenterer vi nogle eksempler på, hvordan vi på læreruddannelsen har gjort erfaringer med at lukke op til skolen og samfundet omkring os gennem formidling, samarbejdsinitiativer og projekter. Derefter vil vi debattere, hvilken glæde omverdenen kan have af en mere åben læreruddannelse, hvilke udfordringer der kan være, og hvilke konkrete nye tiltag vi - dels på læreruddannelsen, dels sammen - kan sætte i søen.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 15. august 2023

Dato: Tirsdag d. 19. september 2023 kl. 8.30-16.00
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde 
Pris: 645 kr. inkl. forplejning

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930 (kursusnr. R23-149)

Arrangører

Mari-Ann Skovlund Jensen (msj)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg