Gå til hovedindhold

Matematikvejlederdag 2024 i Region Sjælland

Danmarks Matematikvejleder Netværk (DMN) inviterer til en dag, hvor vi får input udefra, erfaringsudveksler på tværs af kommuner og skoler samt inspirerer hinanden med gode idéer og fagdidaktiske problemstillinger i relation til matematikundervisning og vejlederfunktionen.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 24. september, og derefter så længe der er ledige pladser. 

Tid: Tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 08.30-16.00
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Pris: 710 kr.

Spørgsmål om tilmelding? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930.

Program

08.30 - 09.00   Ankomst og morgenkaffe 

09.00 - 09.10   Velkomst

09.10 - 10.25   Hvordan kan du vide det? Indskolingselevers ræsonnementer og beviser v/ Ida Redder, lektor på Københavns Professionshøjskole
At ræsonnere er en central aktivitet i matematik, hvor essensen er at forklare og begrunde sammenhænge ved hjælp af kendt matematik og med brug af passende repræsentationer. Forskning indikerer flere fordele ved at engagere elever i ræsonnementsaktiviteter i matematikundervisningen på alle klassetrin. Men hvordan kommer det til udtryk i praksis, når indskolingselever deltager i sådanne aktiviteter? Og hvilke overvejelser kan læreren gøre sig for at støtte og udfordre eleverne til at ræsonnere?

10.25 - 10.45   Pause og mulighed for at tale med forlagene

10.45 - 11.00   Gruppedrøftelse af oplægget

11.00 - 12.00   Ræsonnementer, beviser og regnestrategier på mellemtrinnet og i udskolingen v/ Line Maj Møller, matematikvejleder i Nakskov
I en undervisning med lav indgangstærskel og højt til loftet, hvilken betydning har ræsonnementer da i arbejdet med at udvikle fleksible regnestrategier – både inden for regnearterne, men særligt ift. procentregning? Oplægget vil give et bud på ovenstående og ligeledes se nærmere på, hvordan matematisk bevisførelse kan se ud på mellemtrin og i udskoling.

12.00 - 12.30   Spørgsmål til og nyt fra ministeriet v/ Anne Krab, læringskonsulent 

12.30 - 13.15   Frokost

13.15 - 14.30   Gruppediskussion af formiddagens oplæg samt strøtanker om ChatGPT som forberedelse til eftermiddagens oplæg.

14.30 - 14.45   Pause

14.45 - 15.45   ChatGPT i undervisningen – hvad gør vi? v/ Ole Freil, lektor på Professionshøjskolen Absalon
Generative AI-teknologier som ChatGPT er allerede en del af undervisningen i skolen, især i de ældste klasser. Vi skal tage stilling til, hvilken rolle AI skal have i folkeskolens matematikundervisning. Oplægget giver en kort introduktion til sprogmodeller, inspiration til brug af ChatGPT, og vi diskuterer dilemmaer i den forbindelse. Oplægget vil indeholde konkrete eksempler og små praktiske afprøvninger af ChatGPT. 

15.45   Tak for i dag.

oplægsholdere

Oplægsholdere: Ida Redder, Line Maj Møller og Ole Freil

Venlig hilsen 
Netværkssekretariatet (Trebanden) for DMN Sjælland:

Heidi Kristiansen, Center for Skole og Læring, læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, heik@pha.dk 

Lene Odefey og Mari-Ann Skovlund Jensen, Danmarks Matematiklærerforening, lo@gotransport.dk 

Margit Holm, Center for Skole og Læring, CFU Absalon, marh@pha.dk