Gå til hovedindhold

Læsevejlederkonferencen 2023

Glæd dig til en spændende faglig dag for dig, der arbejder som læsevejleder i grundskolen - med spændende faglige opdateringer, sparring og netværk med gode kollegaer m.m.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 28. september 2023 og derefter så længe, der er ledige pladser. Ved tilmelding bedes du vælge to temagrupper (1. og 2. prioritet).

Tid: Den 2. november 2023 kl. 9.00-15.45
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr. inkl. forplejning

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930 (kursusnr. R23-125).

Program

9.00-9.10     Velkomst  

9.10-10.10     Børns tidlige skriveudvikling v/Jeppe Bundsgaard, professor v. Aarhus Universitet

10.10-10.25     Pause

10.25-11.25     Lytteratur v/Mette Bechmann Westergaard, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

11.25-11.40     Pause

11.40-12.05     Nationalt Videncenter for Ordblindhed v/Stine Fuglsang Engmose, faglig konsulent ved NVOL, adjunkt, ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon

12.05-12.30     Fællessang v/Liv Tang Grødal Beck, lektor på læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

12.30-13.30      Frokost

13.30-14.50     Temagruppe

14.50-15.10     Pause

15.10-15.45     Hvad er der gang i? Læsevejledning 2023 - aktuelle titler og tiltag v/Lena Bülow-Olsen, konsulent og forfatter

Oplæg

Børns tidlige skriveudvikling
v/Jeppe Bundsgaard, professor v. Aarhus Universitet

I forskningsprojektet ATEL har forskerne analyseret godt 800 tekster skrevet af elever i 0. til 4. klasse, og på den baggrund kan de beskrive den typiske udvikling, børn gennemgår, fra de skriver enkeltbogstaver til hele sammenhængende tekster. I oplægget præsenterer Jeppe Bundsgaard resultaterne og giver eksempler på skriveundervisningsforløb, hvor udviklingsbeskrivelserne bruges til at differentiere feed-forward og feedback.

Lytteratur 
v/Mette Bechmann Westergaard, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Flere og flere læser med ørerne, og på mitCFU.dk har skolerne nu gratis adgang til en spændende base af lydbøger. Med ”lytteraturen” får vi som læsevejledere og dansklærere en ny mulighed for at sætte en generation af bogdroppere stævne i fiktive lyduniverser.

På denne workshop vil du blive præsenteret for samlingen, der både indeholder traditionelle lydbøger og eksempler på lydfortællinger, hvor underlægningsmusik og effektlyde er med til at skabe et intenst og ambitiøst lydunivers. Vi dykker ned i, hvordan vi som læsevejledere kan støtte dansklærerne i at sætte forløb i scene, hvor alle elever læser med ørerne og forfiner deres lyttefaglighed. Du vil blive introduceret for en didaktisk lydbogsramme fyldt med lytteforståelsesstrategier, som kan åbne værkerne for lærere og elever.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
v/Stine Fuglsang Engmose, faglig konsulent ved NVOL, adjunkt, ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon

Introduktion til centerets kerneområder og nyt fra Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder: Hvad er skriftsprogsvanskeligheder? Og hvordan vil og har det nye center bidraget til at udvikle og formidle viden om ordblindhed og andre læsevanskeligheder?

Hvad er der gang i? Læsevejledning 2023 - aktuelle titler og tiltag 
v/Lena Bülow-Olsen, konsulent og forfatter

Ny og nyere litteratur til læsevejlederen og et view over aktuelle tiltag og problemstillinger.

Temagrupper 

Læsevejledning som foranderlig rutine i folkeskolen
v/Karina Kiær, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet, adjunkt, UCSYD

I denne temagruppe får du indsigt i fundene fra mit ph.d.-projekt, hvor jeg  har undersøgt læsevejledningens rutiner i forbindelse med brug af test og data i skolen. Jeg interviewede læsevejledere og fulgte dem i deres dagligdag på forskellige folkeskoler. Rutiner er vigtige, da de både er med til at skabe forankring og forandring samt sikre, at beslutninger og handlinger bliver ført ud i livet. De er med til at skabe social praksis, da de udvikler sig over tid. Rutiner er med til at reducere usikkerhed, fordi de gentager sig og er beskrevne, og så tilstræber de, at arbejdet udføres effektivt.

I oplægget formidler jeg nogle af de mønsterdannelser i læsevejledningsrutiner, jeg iagttog, og lægger op til refleksion og dialog med jer, der deltager i temagruppen.

Oplev Gyldendals nye portal til læsevejledere
v/Astrid Ravn Skovse, redaktør, Gyldendal

Der er meget at nå som læsevejleder, men sjældent meget tid til at nå det. Derfor har Gyldendal skabt en ny portal til læsevejledere. Hør redaktør Astrid Ravn Skovse præsentere, hvordan portalen helt konkret kan hjælpe med planlægning, strukturering og overblik over de mange opgaver og roller, som en læsevejleder skal varetage. Tag din eller skolens årsplan eller læsehandleplan under armen og undersøg, hvordan du selv kan bruge portalen til at planlægge vejen fra årsplan over teammøder til konkrete indsatser. 

Broen til fagsprog i praksis
v/Maria Ulrik Pedersen og Mette Bech, pædagogiske konsulenter, CFU Absalon

I denne temagruppe vil du få konkrete idéer til, hvordan du gennem en undersøgende og legende tilgang kan sætte elevernes viden i spil og bygge bro til et fagsprog.

Vi kommer med bud på en motiverende undervisning, der inddrager elevernes sproglige ressourcer og naturlige nysgerrighed på verden. Du vil blive præsenteret for sproglig udvikling som en didaktisk tilgang, der tæt stilladserer elevernes tilegnelse af ord og sætningsopbygning frem mod elevernes egen tekstkonstruktion.

Skal vi gøre det anderledes? Engagement, mening og sammenhæng – lyst til at skrive og læse
v/Lena Bülow-Olsen, konsulent og forfatter

I temagruppen vil fokus være på overvejelser over, hvordan vi i et engagerende klassefællesskab kan højne alle elevers sprog og læse-/skrivekompetencer. 

Hvad forstår vi ved en effektiv og motiverende læse-/skriveundervisning? Hvordan kan den praktiseres og begrundes?

Hvordan kan vi praktisere en skrive-/læseundervisning, hvor mulighed og udfordring for alle er reelle kodeord, samtidig med at vi prioriterer et højt fagligt niveau?

I temagruppen præsenteres en konkret metodisk tilgang for 0.-5. klasse, hvor læreren med afsæt i en Stjernemodel selv er didaktikeren.

​​Matematik og læsning
v/Heidi Kristiansen, adjunkt på læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, opgavekommissionen for matematik 

I denne temagruppe skal vi kigge nærmere på matematik og læsning set fra en læsevejledersynsvinkel.

  • Hvad er godt at vide om matematik for en læsevejleder?
  • Hvilke strategier er hensigtsmæssige, og hvilke er uhensigtsmæssige, når elever læser og lærer matematik?
  • Hvordan kan læsevejlederen understøtte matematikundervisningen?
  • Hvad er læsevejlederens rolle, og hvad er matematiklærerens rolle, når det gælder læsning og læring i matematik?

Arrangører

Maria Ulrik Pedersen (maup)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Susanne Hansson (suh)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg