Gå til hovedindhold

Holocaust og andre folkedrab - gratis kursus

Hvordan håndterer vi "det onde" i undervisningen og hvorfor?

Holocaust og andre folkedrab har fået ny aktualitet - hvad er det nye? Holocaust er på historiekanon og er stadig oplagt at inddrage i andre fag. Få den  nyeste viden og inspiration til konkret undervisningspraksis. Få en særlig gave med hjem. 

Tilmelding

> Tilmeld dig her senest d. 13. december 2023, og derefter så længe der er ledige pladser. 

Tid: 24. januar 2024 kl. 9.00-14.50
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Pris: Gratis.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930.

Program

9.00 - 9.20 Velkomst og introduktion (trigger)

9.20 - 10.20 Holocaust-forskning – før, nu og i fremtiden. Oplæg og dialog med Therkel Stræde, SDU

10.20 - 10.40 Pause

10.40 - 11.40 Undervisning i Holocaust og andre folkedrab - hvad med eleverne? Oplæg og dialog med historiedidaktiker Hildegunn Johannessen

11.40 - 12.30 Workshop runde 1

12.30 - 13.15 Frokost

13.15 - 14.05 Workshop runde 2 

14.05 - 14.50 Folkedrab i Bosnien-Herzegovina – vidnesbyrd som kilder. Oplæg og dialog med historiker Tea Sindbæk Andersen, Københavns Universitet

Oplæg

Holocaust-forskning – før, nu og i fremtiden. Oplæg og dialog med Therkel Stræde, SDU
Therkel Stræde er lektor ved SDU og en af landets fremmeste forsker vedrørende Holocaust. I oplægget giver han et overblik over hovedtendenser i Holocaust-forskningen fra 1945 til i dag og give sit bud på, hvad vej forskningen i og samfundsdebatten om Holocaust vil gå fremover.

Undervisning i Holocaust og andre folkedrab - hvad med eleverne? Oplæg og dialog med historiedidaktiker Hildegunn Johannessen
Formålet med faget historie i folkeskolen er, at eleverne skal arbejde med menneskers liv og vilkår gennem tiderne. Det betyder, at elever også møder vold og krænkelser mod menneskeheden såsom Holocaust og andre folkedrab. I oplægget påvises det, at både empati og antipati er vigtige faktorer i elevernes forståelse og meningsskabelse, i mødet med det gruopvækkende. Dette rejser en række etiske og didaktiske dilemmaer. Ikke blot i forhold til det, eleverne skal lære om og af. Men også hvad indholdet gør ved eleverne og i den sammenhæng, hvad der kan være frugtbare veje didaktisk og pædagogisk at gå.

Folkedrab i Bosnien-Herzegovina – vidnesbyrd som kilder. Oplæg og dialog med historiker Tea Sindbæk Andersen, Københavns Universitet
Folkedrab har fundet sted en række steder på kloden i det seneste århundrede, men det må altid forstås i en specifik historisk sammenhæng og inden for givne politiske og sociale rammer. Dette foredrag introducerer til Bosnien-Herzegovinas nyeste historie og folkedrabet under krigen 1992-1995. Der lægges vægt på, hvordan vidnesbyrd kan bruges til at formidle den vanskelige historie for de ældste klasser i folkeskolen.

Workshop

 1. Turen går til… om studieture til de mørke steder v. lektor Jens Pietras
  Hvilke dilemmaer møder vi som lærer, når vi tager på studietur til “de mørke steder”? Denne workshop sætter fokus på studieture, museumsbesøg eller andre steder, der kan knyttes til “de mørke sider” af historien. På workshoppen gennemgår vi konkrete eksempler, samt forholder os til potentialer og udfordringer ved denne type dannelsesrejser. 
 2. Hvordan kan man undervise i grusomme emner? v. lektor Anna Kristin Smith 
  Kan man undervise i Holocaust ud fra en børnebilledbog? Hvorfor skal ikoniske Anne Frank ikke stå alene – og hvad har børnetegninger og interneringen af de danske politifolk med Holocaust at gøre? Kom og bliv introduceret til pædagogisk og fagligt tilrettelagte forløb til folkeskolens historieundervisning om Holocaust og andre folkedrab.
 3. Historiske scenarier som dilemmaspil v. Jens Aage Poulsen og Astrid Danielsen
  Workshoppen præsenterer to dilemmaspil, der kan anvendes i udskolingen, og som handler om henholdsvis tyske jøders situation efter Krystalnatten og om folkedrabet i Rwanda. Som historiske scenarier faciliterer spillene indlevelse i og indsigt i aktørernes dilemmaer og valg af handlinger i den givne kontekst. På workshoppen bliver du introduceret til didaktikken og hvordan du kan anvende scenarierne i din undervisning
 4. Læremidler fra CFU v. pædagogisk konsulent Karina Bruun Houg
  Hvilke læremidler om Holocaust og andre folkedrab kan du låne eller streame hos CFU? Og hvordan anvender vi dem i undervisningen? Vi vil på workshoppen drøfte, hvordan vi vurderer eksisterende læremidler - fagligt og didaktisk - i forhold til nyeste forskning.
 5. Dansk Jødiske Museum - et eksternt læringsrum og de museale greb v. museumsinspektør Sara Fredfeldt Stadager
  Der gives en introduktion til hvordan Dansk Jødisk Museum arbejder med historien med udgangspunkt i de danske jøders flugt i oktober 1943. Workshoppen inddrager eksempler fra museets udstilling og museets undervisningstilbud. 

Kontakt

Karina Bruun Houg (kabh)

Adjunkt og Pædagogisk konsulent
Læreruddannelsen
Roskilde