Gå til hovedindhold

Holocaust og andre folkedrab - gratis kursus

Hvordan håndterer vi "det onde" i undervisningen og hvorfor?

Holocaust og andre folkedrab har fået ny aktualitet - hvad er det nye? Holocaust er på historiekanon og er stadig oplagt at inddrage i andre fag. Få den  nyeste viden og inspiration til konkret undervisningspraksis. Få en særlig gave med hjem. 

Praktisk info

Kurset foregår over to dage á 3 timer på to forskellige lokationer:

 • 24. august 2023 kl. 13-16, Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6, 1218 København K
 • 3. oktober 2023 kl. 13-16, Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Du har mulighed for afprøvninger i egen praksis mellem de to kursusdage.

Husk at vælge workshop ved tilmelding.

Første kursusdag: 24. august 2023 kl. 13-16

Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6, 1218 København K

13.00-13.20 Velkomst og introduktion (trigger)

13.20-13.50 Arven fra Holocaust. Oplæg og dialog med historiker Sofie Lene Bak
Hvad har vi lært efter mere end 70 års forskning i folkedrabet? Kan der stadig fremdrages ny viden og erkendelser? Sofie Lene Bak vil fortælle om udviklingen i forskningen og give eksempler fra sin egen udforskning af de danske jøders skæbne under Anden Verdenskrig.

13.50-14.10 Undervisning i Holocaust og andre folkedrab - hvad med eleverne? Oplæg og dialog med historiedidaktiker Hildegunn Johannesen 
Formålet med faget historie i folkeskolen er, at eleverne skal arbejde med menneskers liv og vilkår gennem tiderne. Det betyder, at elever også møder vold og krænkelser mod menneskeheden såsom Holocaust og andre folkedrab. I oplægget påvises det, at både empati og antipati er vigtige faktorer i elevernes forståelse og meningsskabelse i mødet med det gruopvækkende. Dette rejser en række etiske og didaktiske dilemmaer. Ikke blot i forhold til det, eleverne skal lære om og af. Men også hvad indholdet gør ved eleverne og i den sammenhæng, hvad der kan være frugtbare veje didaktisk og pædagogisk at gå. 

14.10-14.30 Kaffepause og videndeling

14.30-15.20 Workshops - vælg én af to workshop:

 • Dansk Jødiske Museum - et eksternt læringsrum og de museale greb v. museumsinspektør Sara Fredfeldt Stadager
  Der gives en introduktion til, hvordan Dansk Jødisk Museum arbejder med historien med udgangspunkt i de danske jøders flugt i oktober 1943. Workshoppen foregår i museets udstilling, og der gives eksempler på museets undervisningstilbud.
 • Historiske scenarier som dilemmaspil v. historiedidaktikere Jens Aage Poulsen og Astrid Danielsen
  Workshoppen præsenterer to dilemmaspil, der kan anvendes i udskolingen, og som handler om henholdsvis tyske jøders situation efter Krystalnatten og om folkedrabet i Rwanda. Som historiske scenarier faciliterer spillene indlevelse i og indsigt i aktørernes dilemmaer og valg af handlinger i den givne kontekst. På workshoppen bliver du introduceret til didaktikken, og hvordan du kan anvende scenarierne i din undervisning

15.20-16.00 Opsamling, videndeling og aftaler om afprøvning i egen praksis.

Anden kursusdag: 3. oktober 2023 kl. 13-16 

Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 6000 Roskilde

13.00-13.10 Velkomst 

13.10-13.40 Muligheder og udfordringer i undervisningen om Holocaust. Oplæg og dialog v. underviser og lærebogsforfatter Solvej Berlau
Hvornår er undervisning om Holocaust god og (ud)dannende? Hvad vil vi gerne have, at eleverne lærer, og hvordan ved vi, om det virker? Kan undervisningen tilrettelægges på en måde, der dels anskueliggør, hvad der skete under Holocaust, og samtidig sikrer ro i maven for eleverne, der møder emnet for første gang? Er der særlige udfordringer forbundet med emnet, som vi skal være opmærksomme på som lærere? Kan der fx være tilfælde, hvor emnet i sig selv begrænser eleverne, og i så fald hvordan skaber man en ramme, hvor alle føler sig inkluderet? Og kan vi risikere, at undervisningen får en omvendt effekt og forstærker allerede eksisterende aversioner mod fx jøder? Disse og andre spørgsmål bliver diskuteret med afsæt i undervisningsbogen ”Vejen til folkedrab. Før, under og efter Holocaust”.

13.40-14.00 Videndeling, erfaringer fra afprøvning/egen undervisning

14.00-14.20 Pause 

14.20-15.10 Workshops - vælg én af fire workshop: 

 • Turen går til… om studieture til de mørke steder v. lektor Jens Pietras 
  Hvilke dilemmaer møder vi som lærere, når vi tager på studietur til “de mørke steder”? Denne workshop sætter fokus på studieture, museumsbesøg eller andre steder, der kan knyttes til “de mørke sider” af historien. På workshoppen gennemgår vi konkrete eksempler samt forholder os til potentialer og udfordringer ved denne type dannelsesrejser. 
 • Hvordan kan man undervise i grusomme emner? v. lærer og historiker Anna Kristin Smith
  Kan man undervise i Holocaust ud fra en børnebilledbog? Hvorfor skal ikoniske Anne Frank ikke stå alene – og hvad har børnetegninger og interneringen af de danske politifolk med Holocaust at gøre? Kom og bliv introduceret til pædagogisk og fagligt tilrettelagte forløb til folkeskolens historieundervisning om Holocaust og andre folkedrab.
 • Historiske scenarier som dilemmaspil v. historiedidaktikere Jens Aage Poulsen og Astrid Danielsen
  Workshoppen præsenterer to dilemmaspil, der kan anvendes i udskolingen, og som handler om henholdsvis tyske jøders situation efter Krystalnatten og om folkedrabet i Rwanda. Som historiske scenarier faciliterer spillene indlevelse i og indsigt i aktørernes dilemmaer og valg af handlinger i den givne kontekst. På workshoppen bliver du introduceret til didaktikken, og hvordan du kan anvende scenarierne i din undervisning. 
 • Læremidler fra CFU v. pædagogisk konsulent Karina Bruun Houg
  Hvilke læremidler om Holocaust og andre folkedrab kan du låne eller streame hos CFU? Og hvordan anvender vi dem i undervisningen? Vi vil på workshoppen drøfte, hvordan vi vurderer eksisterende læremidler - fagligt og didaktisk - i forhold til nyeste forskning.

15.10-15.55 Folkedrab i Bosnien-Herzegovina – vidnesbyrd som kilder. Oplæg og dialog v. historiker Tea Sindbæk Andersen
Folkedrab har fundet sted en række steder på kloden i det seneste århundrede, men det må altid forstås i en specifik historisk sammenhæng og inden for givne politiske og sociale rammer. Dette foredrag introducerer til Bosnien-Herzegovinas nyeste historie og folkedrabet under krigen 1992-1995. Der lægges vægt på, hvordan vidnesbyrd kan bruges til at formidle den vanskelige historie for de ældste klasser i folkeskolen.