Gå til hovedindhold

Fokus på flersprogede elever 2024

Kom og få faglig inspiration til din undervisning af flersprogede børn i grundskolen.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 28. februar 2024 og derefter, så længe der er ledige pladser.

Tid: Torsdag d. 4. april 2024 kl. 9.00-15.40
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Pris: 1.550 kr. inkl. forplejning

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930 (kursusnr. S24-203). 

Program

8.30-9.00 Ankomst og morgenmad

9.00-9.15 Morgensang og velkomst

9.15-10.45 Sprogstrategi på skoler v/ Maria Neumann Larsen, selvstændig konsulent

10.45-11.00 Pause

11.00-12.30 Flere sprog i læringen - translanguaging i praksis v/ Helene Thise, lektor på Københavns Professionshøjskole

12.30-13.30 Frokost og udstilling

13.30-14.45 DSA og co-teaching – samarbejde og struktur v/ Malene Larsen, DSA-vejleder og selvstændig konsulent

14.45-15.00 Pause

15.00-15.30 Ordblindetest til elever med begrænset dansk ordforråd v/ Trine Nobelius, chefkonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

15.30-15.40 Tak for i dag.

Oplæg

Sprogstrategi på skoler
v/ Maria Neumann Larsen, selvstændig konsulent

Hvordan arbejder I med sprog på jeres skole - fremmedsprogene, dansk som andetsprog, sproget i fagene? Hvad er jeres holdning til flersprogethed, og hvordan kommer den til udtryk over for elever og forældre?

En sprogstrategi er udviklet af skolens personale og beskriver en skoles holdninger og handlinger ift. sprog og flersprogethed, herunder skolens sprogudviklende didaktik og pædagogik. Sprogstrategien kan være et godt styringsredskab i det daglige arbejde og sikre, at skolen arbejder bevidst og effektivt med sprog, både på det kulturelle, didaktiske og organisatoriske niveau. På oplægget præsenteres en model for udvikling af sprogstrategi på skoleniveau, inspireret af et større tysk udviklingsprojekt. Der uddybes med eksempler på både proces og produkt fra danske skoler, der har arbejdet med at udvikle sprogstrategier. 

Flere sprog i læringen - translanguaging i praksis
v/ Helene Thise, lektor på Københavns Professionshøjskole

Hvad kan eleverne? Hvad skal de lære? Og hvordan kommer vi fra A til B? Sådan tænker vi, når vi vil tilrettelægge et læringsforløb. Men hvis dansk er det eneste sprog, der betragtes som relevant og værdifuldt i skolesammenhæng, så udgør dansk en sproglig ressource og et privilegium, der ofte er ulige fordelt i elevgruppen, mens andre sproglige ressourcer ikke anerkendes eller udnyttes. For at give alle elever de bedste muligheder for at lære skal vi kunne og turde inddrage elevernes flersprogede ressourcer i læreprocesserne.

Oplægget præsenterer translanguagingpædagogik som et bud på, hvordan vi kan øge deltagelses- og læringsmuligheder med elevernes forskellige sproglige ressourcer i centrum:

  • Hvordan kan vi tage udgangspunkt i elevernes ressourcer – også de flersproglige?
  • Hvordan kan vi aktivt inddrage elevernes mange sprog, så de kan anvendes strategisk og effektivt i læringen?
  • Hvordan kan vi styrke elevernes identiteter som flersprogede individer?

Du får en præsentation af translanguaging som begreb samt mulighed for at afprøve og arbejde med konkrete praksisnære idéer til din undervisning.

DSA og co-teaching – samarbejde og struktur
v/ Malene Larsen, DSA-vejleder og selvstændig konsulent

Hvordan kan co-teaching som samarbejdsform mellem DSA- og almenlærer styrke flersprogede elevers deltagelsesmuligheder i undervisningen? Med afsæt i sprogbaseret undervisning og kollektiv mestring vil vi kigge på, hvordan co-teaching kan danne ramme for, at faglig viden om dansk som andetsprog sættes i spil og implementeres i undervisningen i og på tværs af alle fag. Oplægget vil være en kombination af teori, eksempler og hands-on.  

Særligt relevant for DSA-lærere, vejledere, sproglige ressourcepersoner og lærere i almenundervisningen.

Arrangør