Gå til hovedindhold

Konference for børnehaveklasseledere

Oplev faglige oplæg og spændende workshops, som giver ny viden og inspiration til din hverdag i børnehaveklassen.

Program

8.30-9.00 Ankomst og morgenmad

9.00-9.15 Morgensang og velkomst

9.15-10.10 Anvendelse af risikotest for ordblindhed i børnehaveklassen v/Mette Eriksen - læse- og stavekonsulent ved PPR i Roskilde Kommune

10.10-10.30 Pause

10.30-12.00 Workshop

12.00-13.00 Frokost og udstilling

13.00-13.30 Nyt fra Undervisningsministeriet

13.30-14.30 Sprog, sanser, opmærksomhed og motivation v/Lotte Salling - forfatter og bevægelsespædagog og arbejder med børns sprogindlæring

14.30-14.50 Pause

14.50-15.30 Sprog, sanser, opmærksomhed og motivation v/Lotte Salling

15.30-15.40 Tak for i dag.

Foredrag

Anvendelse af risikotest for ordblindhed i børnehaveklassen

v/ Mette Eriksen - læse- og stavekonsulent ved PPR i Roskilde Kommune

Hvordan kan man tidligt i skoleforløbet arbejde systematisk med at monitorere og dokumentere alle elevers læseudvikling og samtidig tilpasse undervisningen i overensstemmelse hermed? Risikotest for ordblindhed kan være med til at understøtte og kvalificere alle elevers læseudvikling tidligt i skoleforløbet samt styrke overgangen fra 0. til 1. klasse. I oplægget vil I høre om arbejdet med risikotest for ordblindhed i Roskilde Kommune, samt det fokus vi har haft på at organisere og tilrettelægge tidligt forebyggende indsatser med det formål at reducere læsevanskeligheder senere i skoleforløbet.

Sprog, sanser, opmærksomhed og motivation

v/Lotte Salling - forfatter og bevægelsespædagog og arbejder med børns sprogindlæring 

Nye ord og ny viden huskes langt lettere, når vi inddrager krop og sanser i sprogaktiviteterne. I dette oplæg, bestående af teori og praksis, kigger vi på, hvad det betyder at kanalisere ord, remser og historier igennem kroppen og legen og dermed gøre det både nemmere og sjovere for børnene at møde sproget og skriftsproget. Aktiviteterne kan være rytmiske og legende såvel som rolige og stillesiddende, hvor vi krydrer sproget med små sanselige oplevelser, der har  betydning for børnenes opmærksomhed og læringsmotivation.

Workshops

A) Fantasi, kreativitet og evnen til at skabe med stopmotion-film

v/Helle Melin - pædagogisk konsulent i CFU Absalon for it og medier samt billedkunst

Det er sjovt og magisk at lave sine egne animationsfilm. I denne workshop arbejdes med animationsteknikken kaldet stopmotion. I introduceres for forskellige måder, I kan arbejde med stopmotion ind i jeres undervisning. Det bedste af det hele er, at det er nemt at gå til og ikke kræver en masse udstyr for at komme i gang. Til workshoppen bedes I medbringes en smartphone eller tablet.

Filmene kan være baseret på børnenes egne fantasifulde idéer, men det kan også have et mere fagligt mål fx ved at illustrere, hvordan en plante vokser op og springer ud. Det handler både om at arbejde med fantasi, kreativitet og evnen til at skabe, men også at eleverne får erfaringer med at kommunikere deres tanker og idéer om verden igennem filmmediet.

I workshoppen arbejdes hands on med at lave små stopmotion-film på forskellige måder.

B) Legende og æstetiske feedbackformer

v/Karen Stine Egelund og Mathilde Knage - lektorer i Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon

Med en legende og eksperimenterende tilgang vil vi sammen undersøge, hvordan feedbackformer og -processer kan have et kropsligt eller materielt udtryk.  Med afsæt i relevante teoretiske perspektiver vil du som deltager blive præsenteret for flere forskellige feedbackformer, og du vil samtidig selv deltage i en innovativ proces omkring udvikling af feedbackformer, der relaterer sig til din praksis. Nysgerrighed, fantasi, sanser, kreativitet og faglig sparring er i fokus!  Workshoppen afsluttes med fælles refleksion og videndeling.

C) Matematisk opmærksomhed

v/Margit Holm - pædagogisk konsulent i CFU Absalon for matematik

Gennem aktiviteter ser vi på eksempler til færdigheds- og vidensmål inden for tal, antal, figurer og mønstre, sprog og tankegang. Vi skal arbejde med, hvordan eleverne kan øve sig i at spørge hinanden og fortælle om, hvordan de opfatter og tænker over konkrete spørgsmål. På workshoppen giver vi særlig bevågenhed til førskolebørns talforståelse og fleksible regnestrategier. Hvad menes der, og hvordan kan vi arbejde med det? Du får aktivitetsforslag med hjem til din undervisning sammen med links til matematisk opmærksomhed.

D) Sæt sprog på

v/Mette Bech og Maria Ulrik Pedersen - pædagogiske konsulenter i CFU Absalon

I denne workshop vil du få konkrete idéer til, hvordan du kan styrke det naturfaglige perspektiv i din undervisning. Elevernes hverdagssprog skal sættes i spil, og sammen med oplevelser og erfaringer i naturen skal undervisningen bygge bro til et fagsprog.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 30. marts 2023 og derefter så længe der er ledige pladser.

Tid: Torsdag den 11. maj 2023 kl. 8.30-15.40
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr. inkl. forplejning

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930 (kursusnr. R23-102). 

Arrangører

Maria Ulrik Pedersen (maup)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg