Gå til hovedindhold

Fokus på flersprogede elever

Kom og få faglig inspiration til din undervisning af flersprogede børn i grundskolen.

Program

8.30-9.00 Ankomst og morgenmad

9.00-9.15 Morgensang og velkomst

9.15-10.15 Lige ambitioner for alle – at fremme flersprogede elevers muligheder v/Gitte Justesen, konsulent

10.15-10.30 Pause

10.30-11.30 Sproglig udvikling - god inkluderende undervisning v/Lisbeth Hædersdal, sproglig vejleder på Ole Rømer-Skolen og selvstændig konsulent

11.30-11.45 Pause

11.45-12.30 Nyt fra ministeriet v/Mette Louise Pedersen, læringskonsulent

12.30-13.30 Frokost og udstilling

13.30-14.45 Mod på Mat og mod på sprog v/Steffen Overgaard, lektor ved Københavns Professionshøjskole

14.45-15.00 Kaffe

15.00-15.30 Nyt fra CFU v/Mette Bech, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

15.30-15.40 Tak for i dag.

Oplæg

Lige ambitioner for alle – at fremme flersprogede elevers muligheder 

v/Gitte Justesen, konsulent

Gennem erfaringer fra børnehaver og skoler handler oplægget om, hvordan man gennem interkulturel kompetence kan mindske marginaliseringen af de flersprogede elever og give dem mulighed for at føle sig som en del af fællesskabet – på linje med alle andre. En tilgang, der er afgørende for, hvor stor succes flersprogede elever har med at gå i skole. Oplægget vil være praksisnært, og du vil få mulighed for at tage et konkret værktøj med hjem.

Mod på Mat og mod på sprog 

v/Steffen Overgaard, lektor ved Københavns Professionshøjskole

Matematikundervisning kan være en udfordring for den tosprogede elev, men matematik kan også fungere som en mediator for tosprogede elevers sproglige udvikling. Med udgangspunkt i projektet Mod på Mat og de undervisningsmaterialer, der er udviklet på baggrund af projektet, vil der i oplægget være fokus på, hvordan man kan arbejde systematisk med den sproglige dimension, såvel skriftligt som mundtligt i matematikundervisningen. 

Sproglig udvikling skaber god inkluderende undervisning for alle elever – OGSÅ for de tosprogede 

v/Lisbeth Hædersdal, sproglig vejleder på Ole Rømer-Skolen og selvstændig konsulent

Ved at skrue op for sproglig udvikling i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af din undervisning kan du skabe en god inkluderende undervisning, der skaber lige deltagelsesmuligheder. Sproglig udvikling tager afsæt i en varieret og nuanceret tilgang til arbejdet med sproget i faget. Inddragelse af sproglig udvikling kommer alle elever til gavn – men vil samtidig også tilgodese dine tosprogede elevers sproglige udfordringer, da de vil blive sat i flere sprogbrugssituationer, hvor de får flere muligheder for at tilegne sig fagsproget systematisk. 

Kom og få inspiration til, hvilke metoder og øvelser du kan medtænke i arbejdet med sproglig udvikling i praksis, og få ligeledes eksempler på, hvordan du kan være mere konsekvent i arbejdet med tilegnelsen af ord og begreber, der knytter sig til dit fag. Få også idéer til, hvordan I som team kan sætte fokus på arbejdet med teksters formål og struktur på tværs af fagene.

Tilmelding

Kommer snart!

Tid: Torsdag d. 2. marts 2023 kl. 9:00-15:40
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr. inkl. moms.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930 (kursusnr. R23-103). 

Arrangører

Maria Ulrik Pedersen (maup)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg