Gå til hovedindhold

Børn og billeder – billedkunst i folkeskolen – konference

Kom til en forrygende konference, hvor du får den nyeste viden og praksis inden for billedkunstområdet. Du bliver inspireret og motiveret til, hvordan billeder kan være en kilde til igangsættelse af legende, eksperimenterende og sanselige processer for alle børn.

Velkommen til billedkunst i folkeskolen 2023

På konferencen giver vi ordet til forskere, undervisere og kreative fagpersoner, der fortæller om deres arbejde med billeder. Vi drøfter, hvordan undervisningen i faget billedkunst kan medvirke til at gøre eleverne til kompetente navigatører i en kompleks verden samt hvordan undervisningen kan bidrage til at udvikle kompetencer hos eleverne, som gør dem til aktive deltagere i den visuelle kultur.

På dagens konference får du inspiration og kvalificerende oplæg og workshops, der taler direkte ind i billedkunstfaget i grundskolen. På de forskellige workshops får du mulighed for at afprøve og arbejde med forskellige udtryksformer inden for plane, rumlige og digitale billeder. Vi zoomer ind på kunstens og kulturens billeder og tematikker, og inviterer til fælles undersøgelse af, hvordan billeder kan være en kilde til igangsættelse af legende og sanselige processer, hvor det at eksperimentere er omdrejningspunktet. 

Konferencen henvender sig bredt til folk på og omkring grundskolen, der interesserer sig for børn og billeder.

Program

09.00-09.30: Ankomst og registrering. Vi byder på morgenkaffe og brød

09.30-09.45: Velkomst og introduktion til dagen

09.45-10.45: Keynote 1:
Ved at udføre billedhandlinger bliver man klog på verden. Det handler ikke kun om at blive klog på temaer om verden, men også temaer i og med verden.  Professor i visuel kultur Mie Buhl giver et indblik i, hvordan et visuelt kulturperspektiv kan bidrage til at udvikle billedkunstfaget, så det understøtter og fremmer de strømninger, der eksisterer i nutidens samfund. I oplægget redegør Mie Buhl for, hvor billedkunstfaget er nu, og hvor det er på vej hen. Og hvad betyder det for  nutidens billedkunstlærere og den måde, der undervises på i faget?

10.45-11.00: Kort pause. Vi byder på kaffe og vand

11.00-12.00: Keynote 2:
Jakob la Cours kunstneriske virke kredser omkring den betydning, den teknologiske udvikling har haft for det moderne menneskes spirituelle og metafysiske liv. Hans vision er at skabe værker, der belyser dette felt ved at bruge de helt nye udvidede virkelighedsmedier som fx virtual reality og kunstig intelligens. Jakob la Cour giver os i dette oplæg et indblik i krydsfeltet mellem det kropslige, det maskinelle og det spirituelle, samt hvordan virtual reality og kunstig intelligens kan kilde sanserne og åbne vores blik for verden omkring os.

12.00-12.15: Opsummering ved facilitator Tine Longfors Clausen

12.15-13.00: Frokost, netværk og læremiddeludstilling. Vi byder på frokost

13.00-15.00: Workshop (vælg workshop i forbindelse med tilmeldingen) inklusiv pause med the og kaffe

15.00-15.50: Fælles udstilling og refleksion ved facilitator Tine Longfors Clausen. Vi byder på ferniseringskage og drikke

15.50-16.00: Fælles afrunding og tak for i dag ved Helle Damgaard Melin, CFU Absalon, Professionshøjskolen Absalon og Marlene Muhlig, CFU, Læringsteknologi, Københavns Professionshøjskole

Workshops

Konferencen er inkl. 1 workshop. Der fyldes op efter først-til-mølle-princippet. Fremkommer den ønskede workshop ikke på det enkelte tidspunkt, er det, fordi der ikke er flere pladser. Workshops med for få tilmeldte aflyses. Medbring egen pc eller tablet.

1. Eksperimenterende billedfremstilling i krydsfeltet mellem udtryksformer

v/ Rikke Hyldahl Homann

Hvad sker der, når man kombinerer udtryksformerne collage og tegning eller tegning og video eller installation? Hvilke billedkvaliteter har de nye hybridformer i det samlede udtryk? Og hvordan kan man arbejde eksperimenterende og bevidst med hybridgrebet på tværs af udtryksformer? Prøv selv og få greb til at eksperimentere med dit eget hybride udtryk mellem tegning, collage, video og installation. 

Workshoppen handler om kombinationen af udtryksformer og tager afsæt i det indholdsområde i billedkunstvalgfaget og prøven, der handler om, at eleven skal fremstille et billedprojekt i en udtrukken udtryksform, evt. i kombination med en selvvalgt udtryksform. På workshoppen bliver du introduceret til eksempler fra kunstens og kulturens billeder på hybride udtryksformer, og hvordan de optræder i kulturen. I billedkunst arbejder vi med mangfoldige udtryksformer inden for
plane, rumlige og digitale billeder, men det kræver lidt mere omtanke og øvelse at kombinere udtryksformerne. Når det lykkes, opstår der ofte meget personlige og overraskende og ofte komplekse udtryk.

På workshoppen får du mulighed for selv at eksperimentere med at kombinere collage, tegning, video eller installation med et tematisk afsæt og i en ramme med konkrete greb, som du efterfølgende kan bruge i din egen billedkunstundervisning.

2. Vildt maleri

v/ Henriette Brun

Maleriet og den store fortælling dør aldrig. Hvordan arbejder vi stort, sanseligt og interaktivt med maleriet? I denne workshop laver du vilde strukturer på et lærred på gulvet med alverdens redskaber til musik og et narrativ, der harmonerer med farverne. Indledende arbejder du personligt og legende med farveprøver og farvelære. 

Alle malere forholder sig til farver. Workshoppen indledes med tanker og små øvelser om farvelære og farveblandinger. Du arbejder øjenåbnende og legende med farvekort og farvesammensætninger. Hvilke farver har et digt af Inger Christensen, misundelse eller Marokko? Og hvilke farvepaletter findes i skolens nærmiljø? Og findes der grimme farver? Du vil få idéer til, hvordan øvelserne vil kunne anvendes på forskellige klassetrin.

Som optakt til maleprocessen udvikler du kundskaber og enkle fagbegreber med fokus på nutidige og ældre abstraktekspressive værker. Du får viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder og tilegner dig gennem malerprocessen færdigheder i at opleve og producere malerier i flere lag gennem en eksperimenterende billedfremstilling. Du maler med andre et stort kollektivt maleri på gulvet og laver strukturer med fluesmækkere, knive og gafler, bolde, snore og koste, alskens forskellige redskaber bygget op omkring et narrativ, en fortælling, der harmonerer med farverne. Du maler til jazz, afrikanske rytmer og naturens lydtæppe - workshoppen kaster lys over, hvordan musikkens rytmer betyder noget tematisk for håndens og maleriets afsæt og udtryk.

Workshoppen lægger op til en billedsamtale med børnene, og i den sammenhæng inddrager vi kunstens og kulturens billeder og de gode eksempler.

3. Eksperimenterende billedfremstilling med afsæt i gelli plates

v/ Mette Hansen

Hvordan kan man arbejde eksperimenterende med gelli plates? Hvilke muligheder og udtryksformer kan der komme ud af at arbejde og kombinere forskellige mønstre, farver og materialer? Vil du afprøve forskellige teknikker, og vil du selv eksperimentere med dine egne tryk med afsæt i gelli plates? 

Workshoppen handler om at eksperimentere og undersøge, hvordan man kan arbejde med gelli plates. Vi vil reflektere over, hvilke udtryk der kan opstå i arbejdet med gelli plates. Billedkunstundervisningen skal bidrage til, at eleverne stifter bekendtskab med kunstens og kulturens billeder. På workshoppen vil vi arbejde med tematisk billedarbejde med afsæt i gelli plates, og i den sammenhæng inddrager vi kunstens og kulturens billeder.

På workshoppen vil du få mulighed for selv at arbejde og eksperimentere med gelli plates, og du vil få idéer til, hvordan du kan arbejde med dine elever i billedkunstundervisningen på forskellige klassetrin.

4. Er fremtidens Van Gogh bygget af 0’er og 1-taller?

v/ Eva Petropouleas

Kan man skabe et nyt æstetisk udtryk-repertoire i billedkunstfaget ved hjælp af kreativ kodning og datalogiske principper?

På denne workshop skaber vi abstrakte billeder ved hjælp af computerkode. Vi bruger det gratis programmeringsværktøj Processing, hvor vi med få linjers kode nemt kan generere grafiske elementer, tilfældige mønstre og meget mere. 

Programmeringsværktøjet Processing er velegnet til elever fra 5.-9. klasse, og på workshoppen kommer du selv til at prøve kræfter med at lave dine egne små abstrakte værker. Derudover indføres du i faglige og didaktiske tanker bag det større projekt Algoritmisk kunst – nye veje til teknologiforståelse, der er et tværfagligt projekt mellem billedkunst, matematik og teknologiforståelse med algoritmisk kunst som omdrejningspunkt. Du får samtidig adgang til al elevmaterialet fra projektet, som du efterfølgende kan anvende i egen praksis i arbejdet med algoritmisk kunst.

Til workshoppen skal medbringes computer og høretelefoner.

5. Når billedkunst møder VR - skab virtuelle billedprojekter og oplevelsesrum med CoSpaces 

v/ Kristian N. Hjuler og Helle D. Melin

Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med teknologi i din undervisning? Så skal du deltage på denne workshop, hvor du kommer til at fremstille VR-verdener med billedkunstfagligt indhold ved hjælp af Merge Cube.

På workshoppen arbejder vi med, hvordan teknologi kan integreres meningsfuldt i billedkunstundervisningen. Vi er nysgerrig på, hvordan eleverne kan være skabende med VR, og hvilke muligheder det nye medie åbner op for i billedkunstfaglig kontekst. 

Vi tager udgangspunkt i Skoletube-værktøjet CoSpaces, hvor der arbejdes med at skabe virtuelle billedprojekter og oplevelsesrum. På workshoppen prøver deltagerne selv kræfter med CoSpace. Tanken er, at det, vi arbejder med, skal være let tilgængelig og anvendelig teknologi, som alle efterfølgende kan bruge i egen undervisning. Arbejde med værktøjet henvender sig til elever fra 4. klasse og opefter.

Til workshoppen skal medbringes computer og høretelefoner.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 27. marts 2023 og derefter så længe, der er ledige pladser. 

Tid: Den 9. maj 2023 kl. 9.00-16.00
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr.

Konferencen arrangeres i samarbejde mellem CFU Absalon og CFU Københavns Professionshøjskole.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7249 1930 (kursusnr. R23-110).

Præsentation af keynote og workshopholdere

Keynote:

Mie Buhl
Mie Buhl har erfaringer med undervisning i billedkunst i folkeskolen, på læreruddannelsen og universitetet. Senest har hun stået i spidsen for at udvikle og realisere en international kandidatuddannelse: Nordisk Master i Visuelle Studier og Kunstpædagogik (NM NoVA), som er støttet af Nordisk Ministerråd og er blevet godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at starte i efteråret 2023 i København og Helsinki.

Jakob la Cour
Med en Reumert for bedste digitale forestilling i 2021 for ‘Luna Seconda’ sammen med Sydhavn Teater og efterfølgende nominering af hans debutforestilling  'Artificial Awakening’ for bedste immersive værk og bedste tekniske præstation til den internationalt anerkendte A-niveau festival IDFA, så har Jakob ramt et helt unikt og enormt interessant punkt i sit kunstneriske virke inden for et nyt kunstfelt, hvor vi kun har set de første spæde skridt.

Workshopholdere:

Rikke Hyldahl Homann er PD i billedkunst og æstetik og stud.pæd.didaktik (materiel kultur), Århus Universitet. Udviklingskonsulent i Allerød, forfatter og oplægsholder. Tidligere læringskonsulent i BUVM og folkeskolelærer.

Mette Hansen er PD i billedkunst og æstetik. Forfatter. Folkeskolelærer i billedkunst og håndværk og design. Censor på læreruddannelsen. Tidligere undervisningserfaring i udlandet og ansvarlig for en billedskole i Namibia i Afrika.

Henriette Brun er tegner og grafiker. Billedkunstner. PD i billedkunst. Kursus i Modernitet og samtidskunst på Åbent Universitet. Forfatter til bogen Worfor! - Forunderlige fortællinger i et legende naturvidenskabeligt univers, udgivet på Dafolo.

Eva Petropouleas er pædagogisk konsulent for teknologiforståelse ved CFU Absalon og har de seneste otte år arbejdet med at udvikle forløb, som på meningsfulde måder inddrager programmering og nye teknologier i grundskolens fag.

Kristian N. Hjuler er pædagogisk konsulent inden for teknologiforståelse og IT og medier hos CFU Absalon. Kristian har stor erfaring med undervise i kreative designprocesser, hvor der bliver lagt lige så høj vægt på det æstetiske udtryk, som på det tekniske.

Helle D. Melin er pædagogisk konsulent for billedkunst og it og medier hos Center for undervisningsmidler (CFU) hos Professionshøjskolen Absalon. Helle er Master i IKT og læring fra Aalborg Universitet. Helle har i flere år arbejdet med, hvordan der kan arbejdes kreativt med teknologi i de praktisk æstetiske fag i folkeskolen. 

Marlene Muhlig er folkeskolelærer og arbejder sideløbende som pædagogisk konsulent i billedkunst, håndværk og design, teknologiforståelse på Københavns Professionshøjskole. Marlene er forhenværende læringskonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet og cand.pæd. i generel pædagogik ved Aarhus Universitet. Marlene har skrevet flere artikler og bøger om de praktisk-musiske fag billedkunst og håndværk og design.