Gå til hovedindhold

AKT-konferencen 2023

På dette års AKT-konference taler vi ind i den vigtige trivselsdagsorden ud fra flere vinkler og med afsæt i elevernes behov.

Med temaer som køn og mellemformer i fokus sættes spot på, at dagens indhold på en og samme tid skaber forståelse og konkrete handlemuligheder. Trivsel taler ind i både et fagligt og socialt fundament, der skal ses i sammenhæng.

Dagens workshops taler derfor bl.a. ind i at skabe forebyggende strategier til skolevægring – til dem, hvor skolevejen bliver for lang, og I guides i forskellige faglige sammenhænge, bl.a. til at screene og forebygge ordblindhed.

Konferencens formål

Konferencens formål er at bidrage med den sidste nye forskning inden for adfærd, kontakt og trivsel og at give konkrete og praksisnære bud på praksis.

Målgruppe

AKT-lærere og -pædagoger, inklusionsvejledere, ressourcepersoner, konsulenter, ledere og andre interesserede.

Program

08.30-09.00: Kaffe og morgenbrød

09.00-10.30: Hovedoplæg v/ Louise Klinge

10.30-11.00: Pause – netværk med kollegaer og udstilling af læremidler

11.00-13.00: Workshops (indlagt pause med kaffe og frugt)

13.00-14.00: Frokost 

14.00-16.00: Workshops (indlagt pause med kaffe og kage)

Hovedoplæg

Børns 6 grundlæggende behov som kilde til trivsel og udvikling
Louise Klinge vil sætte fokus på 6 grundlæggende behov, som alle børn og unge har brug for at få understøttet, hvis skolen skal være god og udviklingsstøttende for dem alle. Louise Klinge sætter fokus på de 6 behov på baggrund af sin forskning på tværs af de videnskabelige discipliner som udviklingspsykologi, neurovidenskab, klasserumsforskning, motivationsforskning og fysiologisk forskning.

Workshops

A) Køn, krop og seksualitet i skolen
v/Mette Gundersen
I disse år er der et stort samfundsmæssigt fokus på køn, krop og seksualitet. Der er helt nye strømninger, ord og begreber, som både kan være svære at forstå og ikke mindst navigere i. Hvad er egentlig relevant at forholde sig til i en skole- og  undervisningssammenhæng? 

På denne workshop får du viden om, hvad der rører sig blandt børn og unge, når det kommer til krop, køn og seksualitet, og nogle bud på, hvad du som lærer kan gøre for at støtte alle børn og unge bedst muligt. Hensigten er, at du tager hjem med et lille katalog af konkrete idéer og værktøjer til, hvordan du kan arbejde med køn, krop og seksualitet på en normreflekteret måde.

B) Brug af mellemformer når læringsprocessen spænder ben
v/Tine Longfors
På denne workshop sættes fokus på arbejdet med mellemformer, når elevens særlige behov gør læringsprocessen svær at håndtere for både eleven, læreren og pædagogen. 

Deltagerne bliver introduceret til viden og konkrete aktiviteter, der kobler hjerne, krop og bevægelse til læringssituationen. 

Der sættes fokus på styrkelse af arbejdshukommelsen, støttesystemer i undervisningen, co-teaching, samt hvordan man som lærer og pædagog arbejder med elevens udfordrede mindset og læringssituation med afsæt i en dynamisk og motiverende tilgang. 

C) Når vejen til skolen bliver for lang – om skolevægring og lysten til at gå i skole
v/Maria Jørgensen
Skolevægring er måske ikke vægring mod skolen, men det er et tydelig tegn på mistrivsel. For nogle elever bliver det for svært at komme på skolen – de får mere og mere fravær, og til sidst kommer de ikke på skolen mere. Skolevægring har store konsekvenser
for barnets sociale og faglige udvikling. 

På workshoppen vil du få viden om, hvad skolevægring er, og hvilke tidlige tegn der er vigtige at reagere på. Du vil få inspiration til fastholdelsesstrategier og konkrete metoder til, hvordan dit team kan samarbejde om og med eleven.

E) Er Zakarias umoden, eller er han i risiko for ordblindhed?
v/ Maria Ulrik Pedersen
Om de første tidlige tegn på ordblindhed og undervisning i hjælpsomme læringsstrategier. 

Vi nærmer os sommerferien, og alle de andre elever i børnehaveklassen kan næsten alle bogstavernes navn, form og lyd. Flere læser allerede, men det gælder ikke for Zakarias. Han er urolig, larmende og ukoncentreret. Lærerne mener, han er umoden og skal gå børnehaveklassen om – men handler det om umodenhed, eller er det, fordi Zakarias er i risiko for ordblindhed? 

Ordblindhed kan have store konsekvenser for, hvordan vi forstår barnet og for barnets egen selvopfattelse. 

Denne workshop henvender sig til lærere og pædagoger i indskolingen, og du får viden om, hvad ordblindhed er, og hvordan du kan spotte elever i risiko for ordblindhed. Du vil blive introduceret til, hvordan du kan undervise i læringsstrategier, som styrker elevens tro på egne evner.

F) Styrk relationsdannelsen i børnefællesskabet via systemisk opstilling
v/Mette Nordahl
Gå på opdagelse i mønstret bag mønstret og lær om de skjulte dynamikker, der er iboende i os alle. Du vil på workshoppen blive introduceret til metoden familieopstilling – også kaldet systemisk opstilling. Du vil lære øvelser, som du kan bruge til at udvikle et styrket fællesskab både blandt børn og voksne. 

Vi er alle en del af forskellige fællesskaber og har brug for at blive set som dem, vi er. Når vi er nysgerrige på en adfærd og inddrager kroppens fortælling, vil vi synliggøre og bevidstgøre mønstre, som vil udvikle den enkelte. Barnets omgivelser har stor betydning for barnets trivsel. Derfor arbejder vi hele vejen omkring barnet både i klassen, blandt medarbejdere og forældre for at skabe en fælles forståelse for hinanden og os selv. 

PAF (Power, Attitude og Fokus) er et trivselskoncept, der udvikler børn til en styrket og større forståelse for fællesskabet samt en bevidstgørelse om egne potentialer og ressourcer.

Oplægs- og workshopholdere

Louise Klinge forsker i og formidler, hvilke rammer og relationer, der bidrager positivt til børn og unges liv og udvikling. I en årrække arbejdede hun som lærer på en erhvervsuddannelse og på både folke-, fri- og privatskoler på alle klassetrin for at undersøge, hvilke skole- og interaktionsformer børn og unge mødes af dagligt.

Louise afholder efteruddannelsesforløb rundt i landet omkring professionel relationskompetence sammen med et team af eksperter – til både daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Louise er forfatter til en række meget læste bøger om pædagogik og læring. Den seneste er ”Skole uden Skældud”, som hun har skrevet sammen med Erik Sigsgaard og Mette Thor Jørgensen, og som Fagbladet Folkeskolen har kåret som en af 2020’s vigtigste fagbøger.

Tine Longfors er pædagogisk konsulent i CFU Absalon og faciliterer til dagligt pædagogiske og didaktiske kompetence- og implementeringsforløb på regionens skoler i forhold til de enkelte skolers eget fokus og afsæt. Med udgangspunkt i elevens læring og  deltagelsesmuligheder arbejdes praksisnært med teamet som professionelt læringsfællesskab og med, hvordan vejledere, lærere, pædagoger og ledere i et samspil kan udvikle den fælles værktøjskasse bl.a. i forhold til brug af mellemformer, stilladsering for elevernes læring og teamets refleksion og handlemuligheder.

Mette de la Motte Gundersen har i mange år beskæftiget sig med køn, krop og seksualitet blandt børn og unge. Hun har blandt andet udviklet materialer til seksualundervisning, undervist lærere og studerende og skrevet bøger og artikler om emnet.

Maria Ulrik Pedersen er pædagogisk konsulent i CFU Absalon og har en baggrund som lærer, læsevejleder og praksisvejleder. Hun er særligt optaget af elever i læse- og skrivevanskeligheder, og hvordan vi som professionelt team kan samarbejde om elevernes læring og trivsel. 

Mette Nordahl har en baggrund som life coach og systemisk opstiller. Hun har stor erfaring med arbejdet i at styrke relationen mellem mennesker og få øje på det, der er ”på spil”. Mette er stifter af PAF Academy, og hun bliver brugt på skoler i hele landet, hvor hun sammen med skolens pædagogiske personale arbejder med at udvikle fællesskaber båret af tillid, respekt og forståelse.

Maria Hauballe Jørgensen har en baggrund som folkeskolelærer, trivselsvejleder, praksisvejleder og senest som skolekonsulent i PPR Faxe Kommune. Hun er særligt optaget af elevernes læring og trivsel og brænder for at være med til at undersøge og udvikle pædagogiske tilgange, så alle elever får mulighed for at deltage i et læringsfællesskab.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 8. februar 2023 og derefter så længe, der er ledige pladser. Husk at vælge 2 workshops ved tilmelding.

Tid: 15. marts 2023 kl. 8.30-16.00
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Pris: 1550 kr. inkl. moms

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930 (kursusnr. S23-204).